Veiligheid

Bedrijfsveiligheid kunnen we als volgt samenvatten: de algemene veiligheid in het bedrijf, de bescherming van de werknemers en uitsluiting van bedrijfsrisico’s.

Niemand zit te wachten op brand. Evenmin op ongewenste personen in uw pand. Dit soort zaken wilt u uiteraard voorkomen en vooraf uitsluiten. Dit is mogelijk met installaties die soms zelfs verplicht zijn. Willems technisch adviesbureau denkt mee en adviseert in de gewenste en noodzakelijke installaties, zoals:

 • brandmeld- en ontruimingsinstallatie
 • bliksembeveiliging
 • noodverlichting
 • CO/LPG detectie
 • camerabewaking (CCTV)
 • bedrijfsnoodplan/ontruimingsplan
 • inbraaksignaleringsinstallatie
 • persoonsbeveiligingsinstallatie
 • akoestisch observatie systeem
 • mindervalide toilet signalering (MIVA)
 • toegangscontrole installaties.

Verplichtingen volgens het Bouwbesluit 2012 en de nieuwe Arbowet

Sommige veiligheidsmaatregelen zijn wettelijk verplicht, u vindt deze in het Bouwbesluit 2012. Het Bouwbesluit bevat voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Alle bouwwerken moeten aan die voorschriften voldoen. Op de pagina Bouwbesluit 2012 van de Rijksoverheid kunt u alle voorschriften nalezen. Ook in de Arbowet staan zaken die u als ondernemer op orde dient te hebben, zoals een bedrijfsnoodplan/ontruimingsplan en een bedrijfshulpverlener. Op de pagina Arbowet van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid leest u wat deze wet inhoudt.

Brandpreventie gebouwen: is een brandmeldinstallatie voldoende?

In het Bouwbesluit 2012 artikel 6.20 en bijlage I wordt beschreven welke soorten gebouwen verplicht voorzien moeten zijn van een brandmeldinstallatie of ontruimingsinstallatie. Bij brandpreventie bedrijven en gebouwen wordt het volgende verstaan:

 • het voorkomen van brand door een verbod op open vuur en roken en een brandveilige inrichting van het pand
 • het snel kunnen signaleren van brand door middel van brandmeldinstallaties
 • het beperken van de uitbreiding van brand en rook door gebruik van brandvertragende materialen
 • een vluchtroute bij brand aan de hand van een ontruimingsplan
 • brandbestrijding met blusmiddelen en -installaties
 • een goede bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten via ingangen, liften en wegen.

Onderdeel van brandpreventie is het installeren van een bliksembeveiligingsinstallatie. Overigens zijn werkgevers volgens de Arbowet ook verplicht noodverlichting en vluchtwegsignalering op iedere werkplek te plaatsen.

Brandpreventie maakt altijd onderdeel uit van een bedrijfsnoodplan of ontruimingsplan. Hier komen wij later op terug.

CCTV-installatie: extra ogen dankzij camerabewaking

Uw medewerkers, eigendommen en gegevens zijn uw belangrijkste bezit. Maar wanneer u beschikt over een pand, eventueel met parkeerplaatsen, of een bedrijfsterrein, dan is het niet eenvoudig uw medewerkers en eigendommen te beschermen. Een CCTV-systeem is dan een uitstekende oplossing. Zo’n installatie houdt een extra oogje in het zeil.

CCTV betekent closed circuit TV. De installatie bestaat uit een serie camera’s die alleen voor u toegankelijk is. De beelden die de camera’s uitzenden kunt uitsluitend u rechtstreeks bekijken via monitors. Zo kunt u direct zien wie uw terrein of gebouw betreedt. De beelden kunnen ook worden opgeslagen zodat u ze achteraf kunt bekijken. Bij het gebruik van een CCTV-installatie moet u wel voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit houdt onder andere in dat u alleen uw eigen terrein in beeld mag brengen. Opgenomen beelden mag u ook niet gebruiken als bewijsmateriaal bij een rechtszaak.

CO LPG detectie parkeergarage: bescherming tegen giftige gassen

Voertuigen die in ondergrondse parkeergarages en stallingen parkeren, produceren koolmonoxide (CO) en stikstofoxiden (NO

x). Deze stoffen zijn schadelijk voor de mens. Daarom is in de Nederlandse wetgeving een CO detectiesysteem verplicht gesteld. Dit systeem bewaakt de concentratie CO in de ruimte door middel van sensoren. Bij overschrijding van de aanvaardbare concentratie zal het ventilatiesysteem automatisch reageren. Bij parkeergarages waar voertuigen die op autogas rijden zijn toegestaan, is een LPG detectiesysteem verplicht. Bij lekkage van een autogastank in een gesloten ruimte, kan een gevaarlijke situatie ontstaan. LPG detectie werkt hetzelfde als CO detectie. Vandaar dat beide systemen zijn samengevoegd tot één installatie: het CO LPG detectiesysteem.

De vele aspecten van veiligheid samengevat in een bedrijfsnoodplan

Er zijn twee artikelen in de Arbowet die verplicht zijn voor elke organisatie en werkgever in Nederland. De eerste verplichting is het aanwezig zijn van een bedrijfshulpverlener. Over bedrijfshulpverlening (BHV) leest u alles op het Arboportaal van de overheid.

De tweede verplichting is het hebben van een bedrijfsnoodplan (ook wel calamiteitenplan of ontruimingsplan genoemd). Bij Willems technisch adviesbureau is veiligheid een van de belangrijkste thema’s. Aan de hand van een ontruimingsplan welke wij hebben opgesteld voor het kantoorgebouw La Vie in hartje Utrecht, leggen wij u uit wat zo’n noodplan inhoudt.

Heeft u ondersteuning nodig bij het opstellen van uw bedrijfsnoodplan?

Maatwerk ontruimingsplan maakt La Vie Utrecht weer een stuk veiliger

Kantoorgebouw La Vie is gevestigd boven de Bijenkorf in het centrum van Utrecht. Het is een enorm gebouw met verschillende verdiepingen, tientallen zaalruimten, een restaurant en een inpandige parkeergarage. Het pand is volgens Bouwbesluit 2012, artikel 6.20, verplicht een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie te hebben. In opdracht van La Vie hebben wij een compleet ontruimingsplan opgesteld, waarbij wij veel aandacht hebben besteed aan de ontruimingsalarminstallatie. Door het enorme oppervlak van La Vie is het tenslotte cruciaal dat alle aanwezigen op tijd en snel het pand kunnen verlaten bij een calamiteit, zoals brand. Ontruimingsplattegronden zijn een verplicht onderdeel van een ontruimingsplan. Zeker bij zo’n groot gebouw als La Vie, maken deze in één oogopslag duidelijk hoe aanwezigen het pand veilig en snel kunt verlaten. Dit is ook belangrijk voor mensen die niet met de locatie bekend zijn.

In een ontruimingsplan moet duidelijk staan omschreven wie de brandweer belt, wie zich ontfermt over de gewonden, maar bijvoorbeeld ook wie controleert of het pand leeg is. Hiervoor worden ontruimingsoefeningen georganiseerd, zodat iedereen zijn rol kent.

Een ontruimingsplan inclusief ontruimingsplattegronden moet tot in detail voldoen aan de normen NTA 8112/NEN 8112 en NEN 1414. Dat maakt het zelf maken van een plan met plattegronden redelijk complex. Bij controle door de brandweer moet het plan met plattegronden worden voorgelegd. Wanneer belangrijke informatie ontbreekt of tekeningen uiteindelijk niet goed leesbaar zijn, kan dit betekenen dat het plan wordt afgekeurd. Uiteindelijk is het dan voordeliger om deze taak aan Willems technisch adviesbureau uit te besteden, die kundig en ervaren is op dit vakgebied.

Contact

Willems technisch adviesbureau

Visserlaan 7, 6921 WZ Duiven
0316-261560
info@wta-bv.nl
BTW NL009418246B01
KvK 09071897
© 2021 Willems technisch adviesbureau / All rights reserved.