Comfort

Wist u dat de productiviteit van medewerkers met 5 procent stijgt als ze zich comfortabel en prettig voelen op de werkvloer? Een comfortabele werkomgeving zorgt er ook voor dat werknemers optimistischer denken over hun werk en werkgever en dat heeft een positieve invloed op het ziekteverzuim! Investeren in comfort is dus snel terugverdiend. Comfort wordt vooral bepaald door binnenmilieu thema’s zoals luchtkwaliteit, thermisch binnenklimaat, licht en geluid. Veel werkgevers nemen klachten over het binnenmilieu dan ook serieus en vragen regelmatig Willems technisch adviesbureau de situatie ter plaatse door te lichten, bijvoorbeeld met een klimaatonderzoek en het in kaart brengen en implementeren van verbetermaatregelen, aangevuld met bijbehorende kostenraming.

Welke factoren bepalen comfort op de werkplek?

Comfort is afhankelijk van onder andere installatietechnische en bouwfysische factoren. Zo heeft de installatietechniek binnen een gebouw invloed op kunstlicht, de temperatuur, de verdeling van temperatuur en de relatieve vochtigheid, snelheid en kwaliteit van de lucht. Bij bouwfysische factoren moet u denken aan daglicht, zoninstraling en akoestiek. Andere aspecten van comfort zijn bijvoorbeeld in hoeverre de mensen zelf (individueel) invloed hebben op het binnenklimaat, het veiligheidsgevoel (nooduitgangen, rookmelders) en uitzicht vanaf de werkplek. Personeelskosten nemen ca. 90 procent van de operationele kosten voor hun rekening. Terecht dat werkgevers dan ook streven naar een comfortabele werkomgeving. Zo kan bijvoorbeeld blootstelling aan verontreinigde lucht klachten als irritatie aan ogen en luchtwegen, hoofdpijn en vermoeidheid veroorzaken. Soms kan met een relatief kleine maatregel al een klacht worden opgelost.

Klimaatonderzoek legt de vinger op de zere plek

Klimatologische problemen komen regelmatig voor, ook bij relatief nieuwe panden die voorzien zijn van de nieuwste techniek. Verkeerd ingestelde technische installaties kunnen de temperatuur, ventilatie en luchtvochtigheid ontregelen. Iedereen ervaart warmte op een andere manier. In grotere ruimten, zoals kantoortuinen, kan het lastig zijn om medewerkers zelf invloed te kunnen laten uitoefenen op de door hen gewenste temperatuur. Ook tocht is een spelbreker, net als vervuilde lucht. Het binnenklimaat wordt echter niet uitsluitend bepaald door de aanwezige technische installaties. Ook stof en vezels, chemische agentia en biologische micro-organismen spelen een rol bij de binnenluchtkwaliteit.

Willems technisch adviesbureau brengt met een klimaatonderzoek de problemen bloot. Dit doen wij door middel van een klachtenonderzoek, opname ter plaatse, bestudering van de aanwezige installaties etc. Wij beschikken over specialistische apparatuur om duurmetingen uit te voeren. Na het onderzoek maken we de balans op en brengen wij een advies uit dat ook rekening houdt met het energieverbruik. Thermisch comfort is essentieel voor tevredenheid en productiviteit in gebouwen én gaat uitstekend hand in hand met een rendabele investering. Zo wordt ons klimaatonderzoek snel terug verdiend.

Wilt u weten hoe u de comfort kunt verhogen op úw locatie?

Geventileerde ruimten: een onzichtbaar onderwerp.

Een goede luchtkwaliteit heeft directe gezondheidseffecten, maar heeft ook invloed op onze psyche. De wetenschap heeft aangetoond dat bij een goede luchtkwaliteit werknemers productiever zijn, zich beter en minder snel vermoeid voelen en betere besluiten nemen. De luchtkwaliteit kan worden getest door middel van duurmetingen van de koolstofdioxideconcentratie (CO2) in de ruimten. Deze concentratie in ruimten waarin mensen verblijven is namelijk een goede graadmeter voor de hoeveelheid zogenaamde bio-effluenten (geurstoffen) die door mensen zelf worden afgegeven aan de binnenlucht. Langdurige blootstelling aan bio-effluenten kan leiden tot geurhinder (bedompt, muf) en irritatie van ogen, keel en neus bij een CO2-concentratie hoger dan 1.200 ppm (parts per million).

Haperen de prestaties van de klimaatinstallaties die zorgen voor verse lucht, dan geven wij u graag betrouwbaar en helder advies waarbij wij rekening houden met uw persoonlijke wensen, de haalbaarheid en de rendabiliteit.

De rol van verlichting bedrijfsruimte bij comfort

In de Arbowetgeving staat vermeld dat daglichtopeningen een oppervlakte van tenminste 1/20 van het vloeroppervlak moeten bedragen. Er gelden nog vele andere (globale) voorschriften. Zo wordt een verlichtingsniveau als goed vastgesteld wanneer deze tussen de 200 en 800 lux bedraagt. Bij beeldschermwerk geldt een niveau van circa 500 lux. Pc-gebruikers ervaren een hoger verlichtingsniveau namelijk als hinderlijk. De beste keuze voor het aantal lux hangt verder af van verschillende factoren, zoals het aantal ramen, maar ook de leeftijd van de gebruikers van de ruimte. Oudere werknemers hebben meer licht nodig dan hun jongere collega’s.

Een goed afgestemd verlichtingsniveau maakt het werken prettiger. Heeft u problemen met de afstemming van het juiste licht op de juiste plaats, dan adviseren wij u graag.

Bepaal comfortwensen en -eisen zo vroeg mogelijk in het bouwproces

Bij al onze dienstverlening geldt, dat wij graag zo vroeg mogelijk bij een proces betrokken willen worden, of het nu gaat om bestaande bouw, nieuwbouw of verbouwingen. Dit geldt ook voor onze dienstverlening met betrekking tot comfort. Door ons vroeg in het proces aan te laten schuiven, kunnen wij de comforteisen en -wensen tijdig vastleggen, zodat de gewenste kwaliteit wordt gewaarborgd.

Contact

Willems technisch adviesbureau

Visserlaan 7, 6921 WZ Duiven
0316-261560
info@wta-bv.nl
BTW NL009418246B01
KvK 09071897
© 2021 Willems technisch adviesbureau / All rights reserved.