Heb jij een passie voor duurzaamheid en techniek? Kom dan werken bij Willems technisch adviesbureau!

Projecten

Projecten zijn vaak veelomvattend en elk project is uniek. Zodra de muren zijn opgetrokken en het dak op zijn plaats zit, is het fundament van een project gelegd. Pas als de technische installaties in het gebouw zijn aangesloten, begint het hart van het gebouw te kloppen. Klimaat, veiligheid en binnencomfort zorgen er voor dat een gebouw tot leven komt. En dat is de dankbare taak van Willems technisch adviesbureau.

Ons bureau is gespecialiseerd in het ontwerp en de engineering van gebouwgebonden installaties. Dat kan een nieuwbouwproject zijn, maar ook een renovatieproject of een bestaand bouwproject. Het liefst worden wij van scratch af aan ingezet, zodat we integraal kunnen schakelen. Bij onze projectmatige en resultaatgerichte aanpak vinden wij het altijd weer een uitdaging om nog beter passende oplossingen aan te dragen. Uiteraard binnen de kaders van het beleid en de wensen van de opdrachtgever. Deze manier van werken zit in onze genen. Net als onze no-nonsense mentaliteit. Wij delen onze passie voor innovatie en duurzaamheid met onze specialisten.

Spreekt het u tot dusverre aan? Tijd voor de puntjes op de i.

Wat kunnen wij bij bouwprojecten voor u betekenen

Onze dienstverlening is breed en loopt door het gehele gebouwproces: van een eerste idee tot sloop. Onze productgroepen variëren van ontwerp, contract- en huisvestingsmanagement tot duurzaamheid en energie. Beperken wij ons hier even tot de projecten, dan kunnen wij u op de volgende vlakken ondersteunen:

 • advies installatieconcepten
 • ontwerp en engineering gebouwgeboden installaties
 • opstellen bestek en tekeningen
 • opstellen kostenramingen en begrotingen
 • selectie installatiebedrijven
 • begeleiden aanbesteding en contractvorming
 • directievoering, bouwbegeleiding, budgetbewaking, oplevering en nazorg.

Omdat elk project uniek is, leveren wij uitsluitend maatwerk. Niet alleen bij het installatieconcept, maar ook bij de uitvoering en de nazorg. Het interne kwaliteitszorgsysteem van ons adviesbureau is gewaarborgd door ons ISO 9001 certificaat. Wij werken volgens de zorgvuldige werkinstructies en -methoden die deze norm ons oplegt. Hierdoor zijn wij in staat kwalitatief hoogwaardige producten en diensten te leveren.

Heeft u een vraag over uw project?

Plan van aanpak: alle neuzen dezelfde kant op

Het begint allemaal bij een Plan van aanpak (Pva). Dit plan is gebaseerd op een gelijkwaardige samenwerking tussen opdrachtgever en ons bureau. Wij geven graag advies, maar nooit dwingend advies. Bij het opzetten van investerings- en exploitatieberekeningen bijvoorbeeld, maken wij gebruik van varianten. Wij begeleiden en adviseren de opdrachtgever om een weloverwogen keuze te maken, maar geven hem de volledige vrijheid om uiteindelijk zelf te beslissen. Hierdoor wordt het plan breed gedragen, wat nodig is voor een soepele uitvoering en een succesvol resultaat.

Een door ons geschreven Pva of advies wordt gekenmerkt door de projectmatige aanpak en dienstverlening op maat. Bij de gehanteerde werkwijze worden de volgende fasen doorlopen:

 1. projectdefinitie
 2. ontwerp
 3. prijs- en contractvorming
 4. uitvoering en oplevering
 5. nazorg.

Per fase wordt achtereenvolgens onze visie en werkwijze beschreven, waarbij alle genoemde werkzaamheden door ons adviesbureau worden uitgevoerd.

Een korte blik op de fasen

We lichten de fasen in ons Pva even kort aan u toe:

 1. Projectdefinitie

  Het resultaat van de eerste fase is een projectdefinitie document, waarin de volgende onderwerpen kunnen worden behandeld en vastgelegd:

  • informatie
  • organisatie
  • technisch Programma van Eisen (PvE)
  • budget
  • planning
  • risico.
 2. Ontwerp

  Binnen de kaders uit de projectdefinitie worden een aantal installatieconcepten of -principes voorgesteld. De installatieconcepten worden gepresenteerd in de vorm van een concept rapportage, voorzien van schetsen en kostenramingen. Onze visie is dat een omschrijving van de kwaliteit gepaard moet gaan met een kostenraming, ongeacht welke fase. Een omschrijving zonder inzicht in kosten is geen omschrijving. Net zo goed als dat een kostenraming zonder inzicht in de geleverde kwaliteit niet van toegevoegde waarde is.

  Nadat door de opdrachtgever een keuze voor een bepaald concept is gemaakt, wordt het plan verder uitgewerkt door het opstellen van technische specificaties (‘bestekomschrijvingen’). Hierin worden ook de technische en administratieve bepalingen opgenomen voor het installatietechnisch werk, die informatie bevatten voor de prijsvorming en als contractstukken kunnen dienen.

 3. Prijs- en contractvorming

  Het doel van deze fase is het selecteren en contracteren van een ‘aanbiedende partij’ voor de uitvoering van het project, afhankelijk van de contractvorm en al dan niet inclusief ontwerp, onderhoud en/of exploitatie.

  De werkzaamheden in deze fase kunnen bestaan in hoofdzaak uit:

  • het adviseren van de opdrachtgever omtrent de wijze van aanbesteden (indien van toepassing)
  • het aankondigen, voorbereiden en houden van de aanbesteding (indien van toepassing)
  • het verstrekken van bestedingsstukken
  • het organiseren en houden van een aanwijzing
  • het verstrekken van inlichtingen aan potentiële aanbieders door het opstellen van een nota van inlichtingen
  • het beoordelen van door de aanbieder(s) ingediende uitwerkingen, plannen of alternatieven
  • het voeren van onderhandelingen met aanbieders over prijs en kwaliteit
  • het adviseren van de opdrachtgever omtrent de gunning
  • het voorbereiden van de contractvorming.
 4. Uitvoering

  Tijdens de uitvoering is beheersing van het proces belangrijk, zodat hetgeen geleverd wordt, gevraagd is. Dit doen wij door controles uit te voeren op de uitvoeringsplanning en erop toe te zien dat de gewenste informatie tijdig beschikbaar is. Procesbeheersing is ingebed in ons kwaliteitssysteem.

 5. Nazorg

  Na de oplevering wordt gedegen nazorg uitgevoerd. De werkzaamheden bestaan uit een adequate controle en afhandeling van restpunten en onderhoudsverplichtingen. Periodiek zullen wij op afstand inloggen via het GBS om de prestaties van de installaties te monitoren.

Referenties: een kijkje achter de schermen

Al meer dan 40 jaar helpen wij klanten met technische adviezen. Wij weten dus waarover wij praten, maar we willen u dat ook graag laten zien.

Op onze pagina referenties vindt u een beknopt overzicht van ons werk. Ons portfolio is onderverdeeld in:

 • huisvestingsmanagement
 • contractmanagement
 • projecten
 • energie
 • comfort
 • veiligheid
 • duurzaamheid.

Onder ‘projecten’ staat een uitgebreid overzicht van door ons uitgevoerde opdrachten. Zoals u kunt zien hebben wij ervaring in verschillende branches: kantoren, zorg, sport & cultuur, retail, horeca, woningbouw en logistiek.

Contact

Willems technisch adviesbureau

Visserlaan 7, 6921 WZ Duiven
0316-261560
info@wta-bv.nl
BTW NL009418246B01
KvK 09071897
© 2023 Willems technisch adviesbureau / All rights reserved.