Energielabel laten opstellen

Bent u voornemens uw pand te verkopen, te verhuren of dient u een pand op te leveren, dan bent u verplicht een energielabel voor het gebouw te overleggen. Per 1 januari 2023 dienen op grond van het Bouwbesluit 2012 bijvoorbeeld alle kantoren, groter dan 100 m2, minimaal het energielabel C te dragen. Voldoet een kantoor niet aan deze eis, dan mag deze niet meer als kantoor worden gebruikt.

Voor het afgeven van een energielabel bent u verplicht een EP-adviseur in handen te nemen; een adviseur die in het bezit is van het BRL9500 certificaat. Willems zit op dit moment midden in het certificeringsproces om energielabels voor nieuwbouw op te stellen volgens NTA8800. Voor bestaande bouw mogen wij op dit moment gewoon energielabels afmelden en kunnen wij u desgewenst helpen met het upgraden van uw huidige energielabel.

Advieswerkzaamheden voor het opstellen van een energielabel

Een energielabel C voor kantoren is feitelijk een verplichting die ook geld oplevert onderaan de streep. Een beter label levert namelijk lagere energiekosten, meer comfort, een gezonder binnenklimaat en lagere milieubelasting op. Investeren in een hoger energielabel is dus bijzonder rendabel.

Willems technisch adviesbureau werkt graag mee aan energiebesparingsmaatregelen en het op laten stellen van een (beter) energielabel valt daar natuurlijk ook onder.

Hiervoor voeren wij in het kort de volgende werkzaamheden uit:

  • Verzamelen van de benodigde bouwkundige- en installatiegegevens.
  • Het houden van een opname ter plaatse.
  • Het opstellen van het energieprestatiecertificaat (energielabel) voor het gebouw.
  • Afmelden bij Certificerende Instantie voor het label.

Maak gebruik van de fiscale regeling energieadvies

Er is een fiscale regeling waarmee u premie kunt krijgen voor energieadvies en voor het uitvoeren van de bijbehorende energiebesparende maatregelen: de Energie Investeringsaftrek (EIA). Bij energieadvies voor bestaande gebouwen kunt u 44 procent van de kosten aftrekken van uw fiscale winst. Het netto voordeel bij vennootschapsbelasting van 31,5 procent is 14 procent. Dat maakt energie besparen nog aantrekkelijker!

Contact

Willems technisch adviesbureau

Visserlaan 7, 6921 WZ Duiven
0316-261560
info@wta-bv.nl
BTW NL009418246B01
KvK 09071897
© 2021 Willems technisch adviesbureau / All rights reserved.