Heb jij een passie voor duurzaamheid en techniek? Kom dan werken bij Willems technisch adviesbureau!

Informatieplicht energiebesparing

Per 1 juli 2019 is de wet Milieubeheer uitgebreid met een nieuwe regeling: de informatieplicht energiebesparing. Deze gaat samen met de energiebesparingsplicht. Wanneer uw bedrijf of organisatie per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas verbruikt, dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die een terugverdientijd hebben van maximaal 5 jaar. Dit noemen we de energiebesparingsplicht. Beide regelingen brengen nogal wat extra werkzaamheden en administratieve lasten met zich mee. Willems technisch adviesbureau kan u ondersteunen bij de uitvoering van de verplichtingen die op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer aan u zijn opgelegd. Zo hoeft u het wiel niet zelf opnieuw uit te vinden.

Wat houdt de informatieplicht energiebesparing in?

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft zo’n 125.000 bedrijven en organisaties aangemerkt voor de informatieplicht. Deze bedrijven en instellingen hebben op uiterlijk 1 juli 2019 een rapportage moeten inleveren waarin staat vermeld welke energiebesparende maatregelen ze hebben uitgevoerd. Als hulpmiddel heeft de RVO een erkende maatregelenlijst opgesteld voor 19 bedrijfstakken. Heeft een organisatie de voor hen vermelde maatregelen opgevolgd en gerapporteerd bij het eLoket, dan is dit voldoende om aan de informatieplicht te voldoen. Zo’n 80 procent van de bedrijven hebben aan de hand van de erkende maatregelen bij de RVO hun maatregelen gerapporteerd.

Hier vindt u het overzicht van erkende maatregelen: Erkende Maatregelenlijst informatieplicht Energiebesparing (EML).

Wat moet u doen als u nog niet heeft voldaan aan de informatieplicht

Zowel de energiebesparingsplicht als de informatieplicht zetten sommige bedrijven behoorlijk onder druk. Zeker wanneer er nog geen helder beeld is over de al genomen als de nog te nemen energiebesparingsmaatregelen. Dit geldt momenteel voor ongeveer 20 procent van de bedrijven en organisaties. In dit geval is er onderzoek nodig of het bedrijfsproces voldoet aan de erkende maatregelen en zullen de hiaten in beeld moeten worden gebracht. Kennis en tijd zijn niet altijd binnen de organisatie aanwezig. In dat geval bieden wij uitkomst. Willems technisch adviesbureau neemt dit onderzoek graag deels of volledig van u over. Daarbij nemen wij desgewenst ook de rapportage via het digitale loket van de RVO voor onze rekening. Uiteraard kunt u rekening op betrouwbaar advies op het vlak van energiebesparing en houden wij rekening met de rendabiliteit en terugverdientijd van de besparingsmaatregelen.

Heeft u hulp nodig bij maatregelen die voortkomen uit de energiebesparings- en informatieplicht?

U heeft nog niet gerapporteerd bij het RVO, wat nu?

Alle organisaties die vallen onder de energiebesparingsplicht hebben op 1 juli 2019 moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd. Is dit in uw geval nog niet gebeurd, dan kan dit nog steeds. U heeft echter uw verplichting wel verzaakt. Wij raden u aan zo snel mogelijk te rapporteren om onder andere de volgende reden.

Rijkswaterstaat heeft eind 2019 5 miljoen euro uitgetrokken om extra controle op de energiebesparings- en informatieplicht te kunnen laten uitvoeren. Deze controle is in handen van de gemeenten en omgevingsdiensten. Dit betekent dat u rekening moet houden met een bezoek van een handhaver van beide regelingen. Zij zijn ook gemachtigd u te beboeten. Heeft u hulp nodig bij de rapportage, dan kunt u op onze ondersteuning rekenen.

Waarom is de informatieplicht ingesteld?

Er is vastgesteld dat de resultaten van de energieplicht achterblijven. Volgens de NEV 2017 blijkt dat wij in Nederland nog circa 1,5 megaton CO2 te veel produceren. Hierdoor komen de doelen van het energie-akkoord 2020 in gevaar. Met het instellen van de informatieplicht en het versterken van de handhaving op de energiebesparings- en informatieplicht probeert de overheid dit gat te dichten.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een heldere video over de informatieplicht gemaakt.

Heeft u nog vragen over de informatieplicht of heeft u ondersteuning nodig bij het nemen van energiebesparende maatregelen of de rapportage ervan aan de RVO, dan helpen wij u graag verder.

Contact

Willems technisch adviesbureau

Visserlaan 7, 6921 WZ Duiven
0316-261560
info@wta-bv.nl
BTW NL009418246B01
KvK 09071897
© 2024 Willems technisch adviesbureau / All rights reserved.