Referenties

Technisch advies via abonnement voor Renschdael Groep

Onze werkzaamheden bestaan uit het regelmatig verstrekken van adviezen van algemene aard. Renschdael Groep kan vragen stellen, advies inwinnen of berekeningen laten maken. Kortom, alle vragen die raakvlakken hebben met ontwerp en exploitatie van de gebouwgebonden installaties.

Opdrachtgever

Renschdael Groep

Omvang

Kantoorgebouw van ca. 40.000 m² b.v.o.

Geadviseerde installaties

Alle gebouwgebonden installaties.

Werkzaamheden

In dit abonnement zijn ook de specifieke werkzaamheden opgenomen voor Brede school Groot Holthuizen. Dit betreft in hoofdlijnen:

Controleren van het uitgevoerde werk

  • Uitvoeren van steekproeven status installaties
  • Opstellen legionellabeheersplannen
  • Beoordelen status installaties
  • Diverse (klimaat)onderzoeken
  • Beoordeling rapportages
  • Opstellen werkomschrijving vervangen liften
  • Beoordelen aanbiedingen vervangingsonderhoud

Dienstverlening

projecten

Branche

kantoren

Contact

Willems technisch adviesbureau

Visserlaan 7, 6921 WZ Duiven
0316-261560
info@wta-bv.nl
BTW NL009418246B01
KvK 09071897
© 2021 Willems technisch adviesbureau / All rights reserved.