Nieuws

02-11-2021

Gezonde luchtkwaliteit op Duivense basisscholen

Gemeente Duiven steekt haar nek uit

Een gezonde luchtkwaliteit en een zo laag mogelijk energieverbruik. De gemeente Duiven heeft op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs plannen laten uitwerken voor vijf basisscholen. Al deze scholen voldoen over ongeveer een jaar aan het predicaat Frisse Scholen klasse B. Willems technisch adviesbureau heeft de plannen inmiddels uitgewerkt, begeleidt de aanbesteding en houdt ook tijdens de uitvoeringsfase een vinger aan de pols.

De pandemie heeft een roep om betere ventilatie op scholen versterkt. De gemeente Duiven besloot vijf jaar geleden al een nieuw Integraal Huisvestingsplan te ontwikkelen voor het basisonderwijs. “Onze gemeente kent een aantal oudere schoolgebouwen”, vertelt wethouder Ineke Knuiman. “In het kader van een gezonde luchtkwaliteit en een stuk duurzaamheid zijn wij destijds aan de slag gegaan met een verbeterplan. Luchtkwaliteit op scholen stond toen al op onze agenda. Corona heeft dit proces versneld. De gemeenteraad is unaniem akkoord gegaan met de plannen.”

Nieuw gebouw

Voor twee scholen wordt een compleet nieuw gebouw neergezet: IKC Remigius en Wiekslag / Wereldwijzer. Van de acht overgebleven scholen worden er vijf als eerste onder handen genomen: IKC Joannes, Basisschool Bernadette, IKC Kameleon, Montessori IKC De Groene Ring en IKC Het Veer. “Op deze scholen zijn maatregelen dringend noodzakelijk. Het is de bedoeling dat ze allemaal het predicaat Frisse Scholen B krijgen”, vertelt bouwprojectleider en vastgoedbeheerder Luuk Berends van de gemeente Duiven. “Een Frisse School is een schoolgebouw met een laag energieverbruik en gezond binnenmilieu. We kijken dus bijvoorbeeld ook naar energieverbruik, luchtkwaliteit en temperatuur. Daarbij kijken we hoe zinvol maatregelen zijn in relatie tot de investeringen die gedaan worden. Bij de ene school is meer nodig dan bij de ander. Dat heeft geleid tot een maatwerkplan voor ieder gebouw. Waar je aan kunt denken? Bijvoorbeeld triple glas, spouwisolatie en nieuwe ventilatiesystemen. De keuzes van duurzaamheidsmaatregelen worden in overleg met het schoolbestuur bepaald.” Willems technisch adviesbureau begeleidt het totale traject. Luuk Berends: “Wij werken al jaren prettig samen met Willems. Het bureau heeft kennis en schakelt snel. Ook als het gaat om het doorrekenen van varianten. Daarbij kunnen ze de aanbesteding en werkzaamheden onafhankelijk beoordelen. Dat vinden wij belangrijk.”

bouwprojectleider en vastgoedbeheerder Luuk Berends en wethouder Ineke Knuiman

Een miljoen euro

De totale investering voor de ventilatievoorzieningen en duurzaamheidsmaatregelen van de vijf scholen bedraagt 2,6 miljoen euro. Vanuit de overheid is tijdens corona de ‘Specifieke uitkering ventilatie in scholen’ (SUVIS) in het leven geroepen, die met een subsidiebedrag van €770.000 euro ongeveer 30 procent van de kosten vergoedt. De gemeente Duiven draagt in het onderdeel van de ventilatievoorzieningen – om voor de gebouwen te komen tot Frisse Scholen klasse B - voor 2/3 bij in de kosten. Voor het onderdeel van de duurzaamheidsmaatregelen vindt de kostenverdeling plaats op basis van maatwerk waarbij het terugverdieneffect voor de scholen als leidraad geldt. Het complete traject kost de gemeente Duiven ongeveer een miljoen euro en komt via cofinanciering tot stand. “Wij dragen hieraan bij omdat wij dit een belangrijk onderwerp vinden dat hoog op onze agenda staat”, aldus Ineke Knuiman. Jeroen Willems is blij met de proactieve houding van de gemeente. “Duiven steekt hiermee de nek uit. Zonder steun zouden scholen hier nooit mee aan de slag kunnen. Terwijl een goede ventilatie op scholen zo cruciaal is.” Komende maand begint de aanbesteding, begin volgend jaar gaan de werkzaamheden van start. Luuk Berends: “Die vinden grotendeels in schoolvakanties plaats om het onderwijs niet in de weg te zitten.”

Contact

Willems technisch adviesbureau

Visserlaan 7, 6921 WZ Duiven
0316-261560
info@wta-bv.nl
BTW NL009418246B01
KvK 09071897
© 2021 Willems technisch adviesbureau / All rights reserved.